ảnh thẻ sĩ quan quân đội

Thông tư 218/2016/TT-BQPhường về Giấy chứng tỏ sĩ quan; Thẻ hạ sĩ quan tiền, chiến binh trên ngũ; Thẻ sĩ quan tiền dự bị; Chứng minc quân nhân chuyên nghiệp, công nhân cùng viên chức quốc phòng; Thẻ quân nhân chuyên nghiệp và hạ sĩ quan liêu, chiến binh dự bị.

You watching: ảnh thẻ sĩ quan quân đội

1. Quy định phổ biến về cấp cho Giấy chứng minh sĩ quan liêu, chuyên nghiệp, công nhân với viên chức quốc phòng; Thẻ hạ sĩ quan tiền, Thẻ sĩ quan lại dự bị, Thẻ quân nhân chuyên nghiệp dự bị


- Phôi mẫu mã Chứng minc và Thẻ tất cả kích cỡ 85,60x53,98 mm, cấu tạo từ chất là màng nhựa bảo quản chăm cần sử dụng.
- Giấy chứng tỏ sĩ quan được cấp lúc được phong quân hàm hoặc được tuyển chọn chọn bổ sung vào sĩ quan tiền trên ngũ.
- Cũng theo Thông tứ 218 năm năm 2016, chứng tỏ sĩ quan được cấp cho thay đổi khi quá hạn áp dụng, bị lỗi, Khi được thăng, giáng bậc quân hàm hoặc khi thay đổi các lên tiếng trên minh chứng sĩ quan liêu. Được cung cấp lại minh chứng sĩ quan khi bị mất.
- Thẻ sĩ quan lại dự bị được cấp thứ nhất Lúc đăng ký sĩ quan dự bị, được cung cấp lại Khi bị mất cùng được cung cấp thay đổi Khi sĩ quan lại dự bị được thăng, giáng quân hàm hoặc chuyển đổi lên tiếng trên Thẻ sĩ quan tiền dự bị.

3. Thủ tục cung cấp, cấp cho đổi, cung cấp lại Giấy chứng minh quân nhân chuyên nghiệp, công nhân với viên chức quốc phòng; Thẻ hạ sĩ quan lại, binh sĩ trên ngũ


Theo Thông tư số 218/2016/BQP, khía cạnh trước Chứng minh quân nhân chuyên nghiệp, người công nhân và viên chức quốc chống bao gồm số Chứng minh, họ tên, ngày sinc, đơn vị chức năng cấp, ngày cấp cho, hình họa, hạn sử dụng. Còn phương diện sau Chứng minch có quê cửa hàng, chỗ thường trú, nhân dạng cùng team tiết.
Thông tư 218 của Bộ Quốc phòng quy định Thẻ được dùng cho đến lúc giải ngạch hoặc được tuyển chọn chọn sĩ quan liêu dự bị.
Trình từ, thủ tục cung cấp lần đầu tiên Thẻ quân nhân bài bản cùng hạ sĩ quan liêu, chiến binh dự bị được Thông bốn số 218/2016/BQPhường pháp luật nhỏng sau:
Quân nhân chuyên nghiệp và hạ sĩ quan lại, chiến binh dự bị điền vào mẫu tờ knhì. Ban Chỉ huy quân sự cấp cho thị xã tự sướng, đánh giá tờ knhị, có tác dụng thủ tục cấp cho Thẻ, ép màng bằng nhựa rồi trả lại đối kháng vị; report Sở Chỉ huy quân sự chiến lược cấp cho tỉnh. Thời hạn triển khai không thực sự 10 ngày thao tác từ thời điểm ngày chấm dứt thủ tục.
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ QUỐC PHÒNG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc ---------------

Số: 218/2016/TT-BQP

thủ đô, ngày 27 mon 1hai năm 2016

THÔNGTƯ

QUYĐỊNH CẤP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG GIẤY CHỨNG MINH SỸ QUAN; CHỨNG MINH QUÂN NHÂN CHUYÊNNGHIỆPhường, CÔNG NHÂN VÀ VIÊN CHỨC QUỐC PHÒNG; THẺ HẠ SĨ QUAN, BINH SĨ TẠI NGŨ; THẺSĨ QUAN DỰ BỊ; THẺ QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆPhường VÀ HẠ SĨ QUAN, BINH SĨ DỰ BỊ

Cnạp năng lượng cđọng Luật sĩ quan liêu Quân đội nhân dânViệt Nam ngày 21 mon 1hai năm 1999, được sửa đổi bổ sung ngày 03 mon 6 năm2008 cùng ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn uống cứ Luật quân nhân chuyên nghiệp hóa,người công nhân và viên chức quốc chống ngày 26 mon 11 năm 2015;

Cnạp năng lượng cđọng Luật nghĩa vụ quân sự ngày 19mon 6 năm 2015;

Cnạp năng lượng cứ đọng Nghị định số 130/2008/NĐ-CPngày 19 mon 12 năm 2008 của Chính phủ giải pháp về Giấy chứng tỏ sĩ quanQuân nhóm nhân dân;

Căn uống cứ đọng Nghị định số 59/2016/NĐ-CPhường ngày01 tháng 7 năm năm 2016 của nhà nước luật pháp về Chứng minch quân nhân chuyên nghiệp hóa,công nhân với viên chức quốc phòng;

Căn cđọng Nghị định số 35/2013/NĐ-CPhường ngày22 tháng bốn năm 2013 của Chính phủ hiện tượng chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi cùng cơcấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Theo đề xuất của Tổng Tsi mê mưu trưởng,Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị;

Bộ trưởng Sở Quốc chống phát hành Thôngtứ chính sách cấp, thống trị, thực hiện Giấy minh chứng sĩ quan; Chứng minc quân nhânchuyên nghiệp hóa, công nhân cùng viên chức quốc phòng; Thẻ hạ sĩ quan liêu, binh lực tạingũ; Thẻ sĩ quan liêu dự bị; Thẻ quân nhân chuyên nghiệp với hạ sĩ quan liêu, binh lực dự bị.

Chương thơm I

QUYĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tứ này luật pháp cung cấp, quản lý, sửdụng, phát hành tài liệu, quy bí quyết, làm từ chất liệu phôi mẫu, cơ sở vật dụng chất; thẩm quyền,trình từ thủ tục cấp lần đầu, cung cấp thay đổi, cấp lại Giấy chứng tỏ sĩ quan; Chứngminh quân nhân bài bản, công nhân và viên chức quốc phòng (sau đây gọiphổ biến là Chứng minh); Thẻ hạ sĩ quan, binh lực tại ngũ; Thẻ sĩ quan lại dự bị; Thẻquân nhân chuyên nghiệp và hạ sĩ quan liêu, binh sỹ dự bị (tiếp sau đây gọi phổ biến là Thẻ).

Điều 2. Đối tượng ápdụng

Thông bốn này vận dụng đối với:

1. Sĩ quan liêu tại ngũ và sĩ quan tiền dự bị.

2. Quân nhân chuyên nghiệp hóa trên ngũ vàquân nhân chuyên nghiệp dự bị.

3. Hạ sĩ quan lại, binh lực trên ngũ và hạsĩ quan liêu, binh sĩ dự bị.

4. Công nhân cùng viên chức quốc phòng.

5. Các ban ngành, tổ chức triển khai, đơn vị cùng cánhân gồm liên quan.

Điều 3. Mục đích,vẻ ngoài cấp cho, sử dụng Chứng minch với Thẻ

1. Mục đích sử dụng Chứng minh

a) Giấy chứng minh sĩ quan liêu qui định tạiKhoản 2 Điều 1 Nghị định số 130/2008/NĐ-CPhường. ngày 19 mon 12năm 2008 của nhà nước phép tắc về Giấy chứng minh sĩ quan lại Quân team nhân dân(sau đây Call thông thường là Nghị định số 130/2008/NĐ-CP);

b) Chứng minc quân nhân chuyên nghiệp hóa,người công nhân và viên chức quốc chống công cụ trên Điều 3 Nghị địnhsố 59/2016/NĐ-CPhường ngày 01 mon 7 năm 2016 của Chính phủ cơ chế về Chứngminh quân nhân chuyên nghiệp, công nhân với viên chức quốc chống (sau đây gọibình thường là Nghị định số 59/2016/NĐ-CP).

2. Mục đích thực hiện Thẻ

a) Chứng minc bạn được cấp cho Thẻ là hạsĩ quan liêu, chiến binh trên ngũ; sĩ quan lại dự bị; quân nhân bài bản và hạ sĩ quan liêu,chiến binh dự bị của Quân team nhân dân;

b) Phục vụ công tác làm việc cai quản hạ sĩquan lại, chiến binh tại ngũ; sĩ quan dự bị; quân nhân chuyên nghiệp với hạ sĩ quan liêu,chiến binh dự bị của Quân đội dân chúng.

3. Nguim tắc cấp

a) Mỗi sĩ quan tiền được cấp một Giấy chứngminh, có số hiệu riêng tự dữ liệu vì Cục Cán bộ Tổng cục Chính trị cai quản lý;

b) Chứng minch quân nhân chuyên nghiệp hóa,công nhân với viên chức quốc phòng phép tắc trên Điều 4 Nghị địnhsố 59/2016/NĐ-CP;

c) Mỗi hạ sĩ quan, chiến binh trên ngũ; sĩquan lại dự bị; quân nhân bài bản với hạ sĩ quan tiền, binh lực dự bị được cấp mộtThẻ, bao gồm số hiệu riêng rẽ.

Điều 4. Kỹ thuật thuthập thông tin

1. tin tức trên tờ khai

a) Nhóm máu: Do ban ngành quân y 1-1 vịcung ứng với viết bằng chữ in hoa;

b) In vân mười đầu ngón tay của ngườiđược cung cấp Chứng minch vào cam kết hiệu các ô tờ khai; bàn tay nên Phường, bàn tay trái T;ngón mẫu C, ngón trỏ T, ngón thân G, ngón áp út N, ngón út U. Trường hợp đầungón tay bị dị dạng, bị cụt hoặc bị thương ko in được vân tay thì bộc lộ lý dovào ô đó; không được sửa chữa bằng vân đầu ngón tay khác; trường hợp bàn tay cótrên năm ngón (ngón phụ) thì in ngón phú sát bên ngón chính;

c) Chụp ảnh chân dung: Số lượng 02 hình ảnh,cỡ trăng tròn mm x 27 mm; không nhóm mũ, ko đeo kính; sĩ quan trên ngũ và sĩ quan lại dự bị;quân nhân chuyên nghiệp hóa trên ngũ với quân nhân chuyên nghiệp dự bị; hạ sĩ quan tiền,binh sỹ tại ngũ và hạ sĩ quan lại, binh lực dự bị sở hữu mặc quân phục hay được sử dụng,đúng điều lệnh; công nhân cùng viên chức quốc phòng sở hữu khoác xiêm y thườngcần sử dụng.

2. đặc điểm nhân dạng

a) Thu thập độ cao khi cung cấp Chứngminh;

b) điểm lưu ý sống mũi tính trường đoản cú sơn căn uống đếnđầu mũi, gồm: sinh sống mũi thẳng, sống mũi lõm, sống mũi khum, sinh sống mũi gồ gẫy; môtả hình mẫu vẽ sau:

*

c) Dái tai là phần phải chăng tốt nhất của tai,đường viền tai tiếp liền kề má, gồm: Dái tai vừa phải, dái tai chúc, dái taivuông, dái tai phật; mô tả hình mẫu vẽ sau:

*

3. Mô tả điểm lưu ý riêng

a) Loại đặc điểm, gồm: Bớt, vệt chàm,sẹo, nốt loài ruồi, nốt ruồi nổi;

b) Hình dạng của bớt, vết chàm, sẹo, nốtruồi, nốt ruồi nổi, gồm: Hình tròn, chấm, lâu năm, chữ nhật;

c) Kích thước của sút, vết chàm, sẹo,nốt ruồi, nốt loài ruồi nổi từ bỏ 0,3 cm trlàm việc lên thì xác minh là size với bên dưới 0,3cm khẳng định là chấm;

d) Vị trí của Đặc điểm riêng rẽ nổi bậtđộc nhất vô nhị trên mặt cần xác định khoảng cách gần nhất đối với đích; đầu lông mi yêu cầu,trái; đuôi lông mi đề xuất, trái; đầu đôi mắt cần, trái; đuôi mắt đề nghị, trái; đầumũi, sinh sống mũi; khoang mũi yêu cầu, trái; mnghiền nên, trái; dái tai phải, trái. Xác địnhcác địa chỉ của Điểm lưu ý là xác định rõ ràng vị trí ngơi nghỉ bên đề nghị tuyệt bên trái; trêntuyệt dưới, trước hay sau; mô tả hình vẽ sau:

*

lấy một ví dụ 1: Cao 1m68; sẹo chấmbiện pháp 1,5 centimet bên trên sau đuôi lông ngươi trái; thể hiện điểm số 4 phía bên trái hình mẫu vẽ bên trên.

lấy ví dụ 2: Cao 1m70; nốt ruồi nổi cách 1centimet bên trên trước đuôi lông ngươi phải; biểu đạt điểm số 4 bên bắt buộc hình mẫu vẽ trên.

Điều 5. Thể thức ký,đóng dấu

1. Thể thức cam kết là chữ ký thẳng củangười dân có thẩm quyền phương pháp trên Điều 12 Thông tứ này.

2. Thể thức đề ký kết, gồm: Chức vụ, cấp bậc,bọn họ, chữ đệm, thương hiệu của người có thđộ ẩm quyền phương pháp trên Điều 12 Thông tư này.

3. Con vết đóng góp Chứng minc và Thẻ

a) Dấu ướt thu nhỏ dại đường kính 23 milimet, dấumực đánh màu đỏ đóng trùm lên 1/3 khoảng tầm đầu chữ ký Chứng minch với Thẻ;

b) Dấu nổi đóng khóa lên 1/4 hình ảnh gócbắt buộc phía dưới;

c) Quản lý nhỏ vết triệu tập tại cơquan lại bảo mật thông tin lưu trữ, nhân viên cấp dưới vnạp năng lượng thư của đơn vị chức năng giữ cùng đóng góp dấu; ko dùngcon dấu này đóng vào các nhiều loại văn bản sách vở và giấy tờ khác trái cùng với hiện tượng của phápkhí cụ về quản lý cùng thực hiện bé vết.

Điều 6. Quy cách phôimẫu mã, các đại lý trang bị chất cấp cho Chứng minc cùng Thẻ

1. Kích thước phôi mẫu Chứng minc vàThẻ là 85,60 milimet x 53,98 milimet.

2. Trung tâm đồ dùng chất

a) Chất liệu phôi mẫu; màng nhựa bảocai quản siêng dùng (dưới đây call tầm thường là màng nhựa) cùng được bảo an;

b) Vật tư thiết bị: Trục lnạp năng lượng mực, mựcrước dấu vân tay, vệt mực tô red color, máy chụp ảnh, thiết bị ép vật liệu bằng nhựa plastic, kìm cắthình ảnh, bàn cắt phôi mẫu.

3. Màu sắc

a) Giấy chứng tỏ sĩ quan tiền lao lý tạiKhoản 2 Điều 4 Nghị định số 130/2008/NĐ-CP; Chứng minh quânnhân bài bản, người công nhân cùng viên chức quốc chống hiện tượng tại Điều 7 Nghị định số 59/2016/NĐ-CP;

b) Thẻ hạ sĩ quan lại, binh sỹ tại ngũ cóblue color nước biển;

c) Thẻ sĩ quan lại dự bị tất cả gray clolor nhạt;

d) Thẻ quân nhân bài bản và hạsĩ quan lại, binh sỹ dự bị có màu rubi cam (mẫu Thẻ hạ sĩ quan, binh sỹ tại ngũ; Thẻsĩ quan tiền dự bị; Thẻ quân nhân bài bản và hạ sĩ quan tiền, binh sĩ dự bị kèmtheo Thông tứ này).

4. Hồ sơ ĐK, cai quản lý

a) Tờ khai cấp thứ nhất, cấp cho thay đổi, cung cấp lạiChứng minh;

b) Tờ knhị cung cấp Thẻ;

c) Sổ ĐK cấp Chứng minc và Thẻ (tờknhì cấp cho Chứng minc lần đầu tiên mẫu M1a, M1b; tờ khai cấp cho thay đổi, cung cấp lại Chứng minh mẫu mã M2a, M2b; tờ knhì cấp Thẻ mẫu mã M3a, M3b, M3c; sổ đăng ký cấp Chứng minh cùng Thẻ đương nhiên Thông tưnày).

Điều 7. Xây dựng cơ sởdữ liệu

1. Xây dựng khối hệ thống cơ sở tài liệu gồmcác hoạt động sau:

a) Tổ chức, quản lý cơ sở dữ liệu;

b) Thiết lập hệ thống kết nối mạngtruyền tài liệu quân sự;

c) Cập nhật, chuẩn hóa tài liệu đầuvào;

d) Vận hành, kiểm demo, hiệu chỉnh, cậpnhật, bổ sung dữ liệu;

đ) Đào chế tạo ra, tu dưỡng, chuyển giaotechnology.

2. Kết xuất dữ liệu in Chứng minh vàThẻ.

Điều 8. Quản lý tài liệu,phôi mẫu mã, màng nhựa

1. Quản lý dữ liệu

a) Dữ liệu in Giấy chứng tỏ sĩ quan liêu,Thẻ sĩ quan lại dự bị bởi Cục Cán cỗ Tổng cục Chính trị quản lí lý;

b) Dữ liệu in Chứng minch quân nhânbài bản, công nhân cùng viên chức quốc phòng; Thẻ hạ sĩ quan lại, binh lực tạingũ bởi vì Cục Quân lực Bộ Tổng Tđắm say mưu quản lí lý;

c) Dữ liệu in Thẻ quân nhân chuyênnghiệp và hạ sĩ quan, binh sỹ dự bị do Ban Chỉ huy quân sự huyện, quận, thị làng mạc,tỉnh thành thuộc thức giấc (sau đây call bình thường là cấp cho huyện) quản lý.

2. Quản lý phôi chủng loại, màng nhựa

a) Phôi chủng loại Giấy chứng tỏ sĩ quan,Thẻ sĩ quan dự bị, màng PVC bởi Cục Cán bộ Tổng viên Chính trị cai quản cùng đặtin;

b) Phôi mẫu mã Chứng minch quân nhânbài bản, người công nhân cùng viên chức quốc phòng; Thẻ hạ sĩ quan, chiến binh tạingũ; Thẻ quân nhân chuyên nghiệp với hạ sĩ quan lại, binh lực dự bị, màng PVC vì CụcQuân lực Sở Tổng Ttê mê mưu làm chủ với đặt in;

c) Quản lý, bảo mật nhân tố chống làmđưa phôi chủng loại, màng nhựa bởi văn uống phiên bản đúng theo đồng theo cơ chế mật và chỉ còn tất cả ngườitrực tiếp triển khai new được cho là.

3. Tờ knhị cung cấp trước tiên Chứng minc vàThẻ tàng trữ tàng tlỗi tại cơ sở cai quản nhân sự tiến hành trình tự, thủ tục cấpluật trên Điều 16, Điều trăng tròn, Điều 24 Thông bốn này.

Điều 9. Ngân sách chi tiêu bảođảm việc cấp cho Chứng minc với Thẻ

1. giá thành quốc phòng bảo đảm thựchiện trọng trách cấp, quản lý, sử dụng Chứng minch cùng Thẻ.

2. Chi tiêu quốc phòng bảo vệ xây dựngkhối hệ thống đại lý tài liệu làm chủ cùng cơ sở vật hóa học lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ cấpChứng minch quân nhân chuyên nghiệp hóa, công nhân và viên chức quốc phòng quy địnhtại Nghị định số 59/2016/NĐ-CP; những nhiều loại Thẻ chế độ tại Thông tư này.

Điều 10. Thu hồi Chứngminch cùng Thẻ

1. Thu hồi Giấy minh chứng sĩ quanvào trường đúng theo sau đây:

a) Thôi giao hàng tại ngũ, được tuyển chọn chọnquân nhân bài bản, người công nhân và viên chức quốc phòng;

b) Được cung cấp thay đổi nguyên lý trên Khoản 2 Điều15 Thông tư này; sau khoản thời gian cá nhân nhận thấy Giấy chứng minh bắt đầu thì thu hồi Giấychứng minh cũ.

2. Thu hồi Chứng minch quân nhân chuyênnghiệp, người công nhân cùng viên chức quốc chống phương pháp trên Khoản 1Điều 11 Nghị định số 59/2016/NĐ-CP..

3. Thu hồi Thẻ hạ sĩ quan, binh sĩ tạingũ pháp luật tại Điểm b, c Khoản 2 Điều 19 Thông tư này; sau khoản thời gian cá nhân nhậnđược Thẻ mới thì tịch thu Thẻ cũ.

4. Thu hồi Thẻ sĩ quan liêu dự bị vào trườngvừa lòng sau đây:

a) Giải ngạch ốp sĩ quan tiền dự bị;

b) Được cấp thay đổi theo biện pháp tại Khoản5 Điều 15 Thông bốn này; sau khoản thời gian cá thể nhận ra Thẻ bắt đầu thì tịch thu Thẻ cũ.

5. Thu hồi Thẻ quân nhân chuyên nghiệpcùng hạ sĩ quan tiền, binh lực dự bị trong ngôi trường đúng theo sau đây:

a) Giải ngạch men quân nhân chăm nghiệpvà hạ sĩ quan liêu, binh sỹ dự bị;

b) Được cung cấp đổi cơ chế tại Điểm a, bKhoản 2 Điều 23 Thông tứ này; sau khoản thời gian cá nhân nhận thấy Thẻ bắt đầu thì thu hồi Thẻcũ.

6. Cơ quan tiến hành trình tự, thủ tụccấp cho lần đầu, cấp cho thay đổi, cấp lại sở hữu trách nát nhiệm tịch thu, thống trị, bỏ hoặc cắtgóc, được thực hiện như sau:

a) Cơ quan nguyên lý tại Điểm b, c, d Khoản1 Điều 16 Thông tứ này tịch thu, quản lý, diệt hoặc cắt góc với trả lại Giấy chứngminh mang đến sĩ quan;

b) Cơ quan liêu pháp luật trên Khoản2 Điều 11 Nghị định số 59/2016/NĐ-CPhường thu hồi, cai quản, hủy hoặc cắt góc vàtrả lại Chứng minh mang lại quân nhân bài bản, người công nhân và viên chức quốcphòng;

c) Cơ quan liêu nguyên tắc trên Điểm b, c Khoản1 Điều 16 Thông tứ này tịch thu, diệt Thẻ sĩ quan lại dự bị.

d) Cơ quan lại chính sách trên Điểm b, c Khoản2 Điều đôi mươi Thông tư này tịch thu, hủy Thẻ hạ sĩ quan tiền, binh lực trên ngũ;

đ) Ban Chỉ huy quân sự cấp cho thị xã quy địnhtrên Điểm b Khoản 1 Điều 24 Thông tứ này tịch thu, bỏ Thẻ quân nhân chuyên nghiệpvới hạ sĩ quan, binh sỹ dự bị.

Điều 11. Tạm giữ Chứngminh

1. Sĩ quan tiền, quân nhân chuyên nghiệp hóa,công nhân và viên chức quốc chống bị nhất thời duy trì Chứng minc trong thời gian bị tạmgiữ lại, bị tạm thời giam, chấp hành án phạt tội phạm.

2. Trong thời hạn sĩ quan liêu, quân nhânchuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc chống bị tạm thời giữ lại Chứng minh, cơ quantạm bợ giữ Chứng minch cho phép sĩ quan tiền, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân với viênchức quốc chống được thực hiện Chứng minh của mình để tiến hành giao dịch theodụng cụ của lao lý.

3. Sĩ quan tiền, quân nhân chuyên nghiệp,công nhân với viên chức quốc chống được trả lại Chứng minc lúc hết thời hạn bị tạmduy trì, bị tạm thời giam, chấp hành ngừng án phạt tù nhân nếu được liên tục giao hàng vào lựclượng thường trực của Quân nhóm nhân dân.

Điều 12. Thẩm quyền cấpChứng minh với Thẻ

1. Sở trưởng Bộ Quốc chống cấp cho Giấy chứngminh sĩ quan tiền cấp tướng tá.

2. Người chỉ đạo hoặc Chính ủy đơn vịtrực trực thuộc Sở Quốc chống cung cấp Giấy chứng tỏ sĩ quan cấp cho tá, cấp úy; Thẻ sĩquan dự bị.

3. Người chỉ huy đơn vị trực ở trong BộQuốc chống cung cấp Chứng minch quân nhân chuyên nghiệp, người công nhân với viên chức quốcphòng.

4. Người chỉ huy sư đoàn, binh đoàn vàtương tự cấp cho Thẻ hạ sĩ quan lại, chiến binh tại ngũ.

5. Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sựcấp thị xã cấp Thẻ quân nhân chuyên nghiệp hóa cùng hạ sĩ quan liêu, chiến binh dự bị.

6. Thủ trưởng Tổng cục Chính trị cấpGiấy chứng minh sĩ quan liêu cấp cho tá, cung cấp úy; Thủ trưởng Bộ Tổng Ttê mê mưu cấp cho Chứngminc quân nhân bài bản, người công nhân và viên chức quốc chống đối với cácdoanh nghiệp lớn trực ở trong Sở Quốc chống, không được cung cấp nhỏ lốt thu nhỏ dại cùng Ban Cơyếu đuối Chính phủ.

Điều 13. Các hành vibị nghiêm cấm

1. Làm đưa, lộ lọt đọc tin, không nên lệchtài liệu, ngôn từ bên trên Chứng minh và Thẻ.

2. Cthi thoảng chiếm, sử dụng phi pháp Chứngminc với Thẻ của fan khác; hủy hoại, thuê, thuê mướn, mượn, đến mượn, cầm đồ Chứngminch và Thẻ.

3. Cấp thứ 1, cung cấp đổi, cung cấp lại, thuhồi, trợ thời duy trì Chứng minch với Thẻ trái với chế độ của Thông tứ này.

Chương thơm II

TRÌNHTỰ, THỦ TỤC CẤPhường LẦN ĐẦU, CẤP.. ĐỔI, CẤPhường LẠI GIẤY CHỨNG MINH SĨ QUAN; THẺ SĨ QUANDỰ BỊ

Điều 14. Thời hạn sửdụng

1. Thời hạn thực hiện Giấy chứng tỏ sĩquan

a) Sĩ quan lại cấp tướng mạo và cấp cho tá thời hạnáp dụng là 08 năm;

b) Sĩ quan tiền cấp cho úy thời hạn thực hiện là13 năm;

c) Trường hợp thời gian giao hàng tạingũ còn bên dưới thời hạn công cụ tại Điểm a, b Khoản này thì đem hạn tuổi còn lạiđể cấp cho nhưng không quá 05 năm khí cụ trên Điều 13 Luật sĩ quanQuân đội nhân dân VN.

See more: Bài Cúng Thần Tài Ngày 10 Tháng Giêng Sao Cho Đúng? Cách Cúng Vía Thần Tài Ngày Mùng 10 Tết

2. Thời hạn áp dụng Thẻ sĩ quan dự bịTính từ lúc ngày, mon, năm cung cấp Thẻ đến khi giải ngạch ốp.

Điều 15. Cấp thứ 1,cấp đổi, cấp lại

1. Cấp lần đầu tiên Giấy chứng minh sĩ quantrong ngôi trường vừa lòng sau:

a) lúc được phong quân hàm sĩ quan liêu tạingũ;

b) Sĩ quan lại dự bị được tuyển chọn bổsung vào ngạch sĩ quan liêu tại ngũ.

2. Cấp đổi Giấy chứng minh sĩ quantrong trường thích hợp sau:

a) Khi hết thời hạn áp dụng dụng cụ tạiĐiểm a, b Khoản 1 Điều 14 Thông tư này hoặc Giấy minh chứng sĩ quan lại bị hư hỏng;

b) khi được thăng hoặc bị giáng cấp bậcquân hàm sĩ quan cung cấp tướng tá, cung cấp tá;

c) lúc thay đổi đơn vị trực nằm trong BộQuốc phòng;

d) lúc biến hóa bọn họ, chữ đệm, thương hiệu khaisinh; ngày, mon, năm sinh; dân tộc, quê cửa hàng, chỗ hay trú hoặc thay đổinhân dạng vày bị tmùi hương tích, thẩm mỹ, chỉnh hình.

3. Cấp lại lúc bị mất Giấy chứng minhsĩ quan liêu.

4. Cấp trước tiên Thẻ sĩ quan liêu dự bị khiĐK sĩ quan lại dự bị theo khí cụ trên Điều 39 Luật sĩ quanQuân nhóm dân chúng toàn nước.

5. Cấp thay đổi Thẻ sĩ quan tiền dự bị vào trườngvừa lòng sau đây:

a) Khi sĩ quan lại dự bị được thăng quânhàm cấp cho úy lên cấp cho tá hoặc bị giáng quân hàm cấp tá xuống cấp trầm trọng úy, Thẻ bị lỗi hỏng;

b) Lúc biến hóa chúng ta, chữ đệm, thương hiệu khaisinh; ngày, tháng, năm sinh; chỗ hay trú hoặc biến hóa nhân dạng vày bịthương thơm tích, thẩm mỹ, chỉnh hình;

6. Cấp lại lúc bị mất Thẻ sĩ quan tiền dự bị.

Điều 16. Trình từ, thủtục cấp cho đầu tiên, cấp đổi, cấp lại

1. Cấp lần đầu

a) Cá nhân điền vào tờ khai theo mẫu;

b) Cơ quan tiền cán bộ sư đoàn, binh đoàn vàtương đương thực hiện chụp ảnh, rước vân tay, lập list đăng ký, update dữliệu in Giấy minh chứng sĩ quan lại cung cấp tá, cấp úy cùng Thẻ sĩ quan liêu dự bị report cơquan cán bộ cấp cho bên trên trực tiếp; thời hạn thực hiện không thực sự 10 ngày làm cho việcTính từ lúc ngày hoàn thành thủ tục;

c) Cơ quan tiền cán cỗ đơn vị trực thuộc BộQuốc phòng thực hiện theo phương pháp tại Điểm b Khoản này so với sĩ quan liêu tạingũ, sĩ quan tiền dự bị thuộc quyền cai quản lý; chào đón list ĐK, dữ liệu inGiấy chứng tỏ sĩ quan với Thẻ sĩ quan dự bị của đơn vị chức năng cấp cho dưới; kiểm soát,hoàn thiện thủ tục báo cáo người dân có thẩm quyền cung cấp hiện tượng trên Khoản 2 Điều 12Thông tứ này; nghiền màng PVC Thẻ sĩ quan lại dự bị cùng hoàn lại solo vị; thời gian thựchiện không thực sự 10 ngày làm việc Tính từ lúc ngày tiếp nhận; tổng đúng theo danh sách với dữliệu in Giấy chứng minh sĩ quan và Thẻ sĩ quan liêu dự bị báo cáo Cục Cán cỗ Tổng cụcChính trị;

d) Cục Cán cỗ Tổng viên Chính trị báocáo người dân có thẩm quyền cơ chế tại Khoản 1 với Khoản 6 Điều 12 Thông tứ này cấpGiấy minh chứng sĩ quan lại cấp cho tướng; sĩ quan của các doanh nghiệp lớn trực trực thuộc BộQuốc phòng với Ban Cơ yếu hèn Chính phủ; mặt khác, đón nhận danh sách cùng Giấy chứngminc sĩ quan tiền trên ngũ của đơn vị, tiến hành đánh giá, ép màng bằng PVC, hoàn trả đơnvị; thời hạn tiến hành không quá 10 ngày làm việc Tính từ lúc ngày chào đón.

2. Cấp thay đổi, cấp lại

a) Trường hợp cấp cho đổi qui định tại Điểma, b, c Khoản 2 và Điểm a Khoản 5 Điều 15 Thông tứ này, cá nhân điền vào tờknhị theo mẫu mã cùng nộp cơ quan hiện tượng tại Điểm b, c, d Khoản 1 Điều này;

b) Trường thích hợp cấp cho thay đổi giải pháp trên Điểmd Khoản 2 với Điểm b Khoản 5 Điều 15 Thông bốn này, cá nhân có đối chọi đề nghị cấp cho thay đổi,xác thực của Thủ trưởng đơn vị cai quản trực tiếp, điền vào tờ knhì theo chủng loại vànộp cơ sở nguyên lý trên Điểm b, c, d Khoản 1 Điều này;

c) Trường vừa lòng cấp cho lại vẻ ngoài tại Khoản3 cùng Khoản 6 Điều 15 Thông tứ này, cá nhân gồm đối chọi kiến nghị cung cấp lại, xác nhận củaThủ trưởng đơn vị cai quản thẳng, điền vào tờ knhì theo chủng loại và nộp mang đến cơquan tiền pháp luật tại Điểm b, c, d Khoản 1 Điều này;

d) Cơ quan tiến hành trình tự, thủ tụccấp đổi, cấp cho lại giải pháp trên Điểm b, c, d Khoản 1 Điều này.

Điều 17. Thông tinbên trên Giấy minh chứng sĩ quan; Thẻ sĩ quan tiền dự bị

1. Mặt trước Giấy chứng tỏ sĩ quan

a) Số: Là số hiệu sĩ quan tiền tất cả 8 chữ số;

b) Họ tên: Ghi bọn họ, chữ đệm, tên theogiấy knhị sinc, chữ in hoa, đủ dấu;

c) Cấp bậc: Cấp bậc thiếu thốn úy mang đến cấp cho bậcđại úy, ghi cấp cho úy; cấp tá với cung cấp tướng tá ghi cấp bậc quân hàm sĩ quan lại hiện tại;

d) Đơn vị cấp: Giấy minh chứng sĩ quancung cấp tướng mạo ghi Sở Quốc phòng; Giấy minh chứng sĩ quan cấp tá, cấp úy ghi tên đơnvị trực trực thuộc Sở Quốc phòng;

đ) Ngày, mon, năm: Ghi ngày, tháng,năm cấp cho Giấy chứng tỏ sĩ quan;

e) Ảnh: Quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều4 Thông bốn này;

g) Hạn sử dụng: Quy định tại Khoản 1 Điều14 Thông bốn này.

2. Mặt sau Giấy chứng minh sĩ quan

a) Ngày, tháng, năm sinh: Ghi theo giấyknhị sinh;

b) Dân tộc: Ghi tên dân tộc bản địa theo quy địnhcủa pháp luật;

c) Quê quán: Ghi làng mạc, phường, thị trấn;huyện, quận, thị làng mạc, thị trấn ở trong tỉnh; tỉnh, đô thị trực nằm trong Trungương;

d) Nơi hay trú: Là vị trí ĐK hộkhẩu hay trú của gia đình; trường hòa hợp chưa ĐK hộ khẩu thì ghi theo hộkhẩu của vợ, ông chồng, bé hoặc ba, mẹ, người nuôi chăm sóc vừa lòng pháp; địa danh hànhthiết yếu cung cấp xóm ghi thôn, phiên bản, ấp, xã trsinh hoạt lên; thị buôn bản, thị trấn ghi số đơn vị, ngõ,ngách, mặt đường phố, phường trlàm việc lên;

đ) Nhân dạng: Ghi độ cao, sệt điểmriêng qui định tại Điểm a Khoản 2 và Khoản 3 Điều 4 Thông tứ này;

e) Nhóm máu: Quy định trên Điểm a Khoản1 Điều 4 Thông tứ này.

3. Mặt trước Thẻ sĩ quan dự bị

a) Số: Là số hiệu sĩ quan tiền dự bị hoặc sốhiệu sĩ quan trên ngũ;

b) Họ tên: Ghi bọn họ, chữ đệm, thương hiệu theogiấy khai sinc, chữ in hoa, đủ dấu;

c) Cấp bậc: Ghi cấp cho úy, cấp tá;

d) Đơn vị cấp: Tên đơn vị chức năng trực ở trong BộQuốc phòng;

đ) Ngày, tháng, năm: Ghi ngày, tháng,năm cấp Thẻ;

e) Ảnh: Quy định trên Điểm c Khoản 1 Điều4 Thông tứ này.

4. Mặt sau Thẻ sĩ quan dự bị

a) Ngày, mon,năm sinh: Ghi theo giấy khai sinh;

b) Nơi thường xuyên trú: Là địa điểm hay trú củagia đình; địa danh hành bao gồm cấp xóm ghi làng mạc, bản, ấp, thôn trnghỉ ngơi lên; thị buôn bản,thành thị ghi số công ty, ngõ, ngóc, đường phố, phường trlàm việc lên;

c) Nhập ngũ: Ghi tháng, năm nhập ngũhoặc tuyển chọn dụng vào quân đội;

d) Chuyển ngạch dự bị: Ghi tháng, nămđược phong quân hàm sĩ quan tiền dự bị hoặc tháng, năm đăng ký sĩ quan tiền dự bị;

đ) Đơn vị lúc thôi Ship hàng trên ngũ:Ghi đơn vị chức năng trung đoàn với tương đương trngơi nghỉ lên tại thời điểm thôi ship hàng trên ngũhoặc gửi lịch sự ngạch men dự bị;

e) Đào tạo nên sĩ quan tiền dự bị: Ghi thương hiệu cơ sởđào tạo;

g) thật sự chuyên nghiệp quân sự: Ghi chuyênngành đào tạo;

h) Đăng ký lần đầu: Ghi tên Ban Chỉhuy quân sự cấp thị trấn.

Chương III

TRÌNHTỰ, THỦ TỤC CẤPhường LẦN ĐẦU, CẤPhường ĐỔI, CẤP. LẠI CHỨNG MINH QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆPhường,CÔNG NHÂN VÀ VIÊN CHỨC QUỐC PHÒNG; THẺ HẠ SĨ QUAN, BINH SĨ TẠI NGŨ

Điều 18. Thời hạn sửdụng

1. Chứng minh quân nhân chuyên nghiệp,người công nhân cùng viên chức quốc phòng lao lý trên Điều 5 Nghị địnhsố 59/2016/NĐ-CPhường.

2. Thẻ hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ quyđịnh trên Điều 21 Luật nhiệm vụ quân sự.

Điều 19. Cấp lần đầu,cấp đổi, cung cấp lại

1. Chứng minch quân nhân chuyên nghiệp,người công nhân với viên chức quốc phòng được triển khai nhỏng sau:

a) Cấp thứ 1 Chứng minh quân nhânbài bản, công nhân cùng viên chức quốc phòng trong ngôi trường thích hợp chính sách trên Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 59/2016/NĐ-CP;

b) Cấp đổi Chứng minh quân nhân chuyênnghiệp, người công nhân với viên chức quốc chống trong những ngôi trường hợp cách thức trên Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 59/2016/NĐ-CP. và lúc thay đổi đơnvị trực trực thuộc Bộ Quốc phòng;

c) Cấp lại Chứng minc quân nhân chuyênnghiệp, công nhân với viên chức quốc phòng chính sách tại Khoản 3Điều 8 Nghị định số 59/2016/NĐ-CP..

2. Thẻ hạ sĩ quan, binh sỹ trên ngũ đượcthực hiện như sau:

a) Cấp trước tiên Lúc hạ sĩ quan, binch sĩtòng ngũ vào quân đội;

b) Cấp thay đổi khi Thẻ bị lỗi hỏng;

c) Cấp đổi Lúc đổi khác chúng ta, chữ đệm,thương hiệu knhị sinh; ngày, mon, năm sinc hoặc biến hóa nhân dạng do bị tmùi hương tích,thẩm mỹ và làm đẹp, chỉnh hình;

d) Cấp lại khi bị mất Thẻ.

Điều trăng tròn. Trình từ, thủtục cấp cho lần đầu tiên, cung cấp thay đổi, cung cấp lại

1. Chứng minh quân nhân chuyên nghiệp hóa,người công nhân với viên chức quốc phòng

a) Cấp thứ nhất luật pháp trên Điểm a, b, c Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 59/2016/NĐ-CP;

b) Cơ quan lại quản lý nhân sự đơn vị chức năng trựcở trong Sở Quốc chống hình thức tại Điểm d Khoản 1 Điều 9 Nghị định59/2016/NĐ-CP. triển khai kiểm tra, hoàn thiện giấy tờ thủ tục báo cáo người có thẩmquyền cấp cho khí cụ tại Khoản 3 Điều 12 Thông tứ này; ép màng bằng PVC, hoàn lại đơnvị; thời hạn thực hiện không thực sự 15 ngày thao tác Tính từ lúc ngày hoàn thành xong thủ tục;

c) Cục Quân lực Bộ Tổng Tham mê mưu báocáo người có thẩm quyền cấp điều khoản trên Khoản 6 Điều 12 Thông tứ này đối vớiquân nhân bài bản, người công nhân và viên chức quốc chống của các doanh nghiệptrực ở trong Bộ Quốc phòng và Ban Cơ yếu đuối Chính phủ; nghiền màng bằng nhựa, hoàn trả đơn vị;thời gian thực hiện không thực sự 15 ngày thao tác làm việc kể từ ngày hoàn thiện thủ tục;

d) Cấp đổi, cấp cho lại Chứng minc quânnhân bài bản, công nhân cùng viên chức quốc chống nguyên lý trên Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 59/2016/NĐ-CP..

2. Cấp trước tiên Thẻ hạ sĩ quan tiền, binh sĩtrên ngũ

a) Cá nhân điền vào tờ knhì theo mẫu;

b) Cơ quan quân lực trung đoàn vàtương tự triển khai tự sướng, đối chiếu dữ liệu quản lý hạ sĩ quan, binh lực tạingũ ở trong quyền để triển khai giấy tờ thủ tục cấp Thẻ; tổng phù hợp report cơ quan quân lực cấptrên trực tiếp; thời hạn thực hiện không thật 10 ngày thao tác làm việc kể từ ngày hoànthiện nay thủ tục;

c) Cơ quan quân lực sư đoàn, lữ đoàncùng tương tự triển khai thủ tục cấp cho dụng cụ trên Điểm b Khoản này đối với hạsĩ quan, binh sĩ tại ngũ ở trong quyền; bình chọn việc cấp Thẻ của đơn vị chức năng cấp bên dưới,hoàn thành thủ tục báo cáo người dân có thđộ ẩm quyền cấp cho hình thức tại Khoản 4 Điều 12Thông tư này; ép màng bằng nhựa, hoàn lại 1-1 vị; thời hạn triển khai không thực sự 10ngày thao tác Tính từ lúc ngày triển khai xong giấy tờ thủ tục.

3. Cấp đổi, cấp lại Thẻ hạ sĩ quan tiền,binh lực trên ngũ

a) Trường hòa hợp cấp cho thay đổi mức sử dụng tại Điểmb Khoản 2 Điều 19 Thông tứ này, cá nhân điền vào tờ knhị theo chủng loại với nộp cơquan luật tại Điểm b, c Khoản 2 Điều này;

b) Trường vừa lòng cấp đổi, cung cấp lại quy địnhtại Điểm c, d Khoản 2 Điều 19 Thông tư này, cá nhân có đơn ý kiến đề nghị cấp cho thay đổi, cấplại, chứng thực của Thủ trưởng đơn vị chức năng cai quản thẳng, điền vào tờ knhị theo mẫuvà nộp cơ sở luật pháp tại Điểm b, c Khoản 2 Điều này;

c) Cơ quan thực hiện trình từ bỏ, thủ tụccung cấp thay đổi, cung cấp lại mức sử dụng trên Điểm b, c Khoản 2 Vấn đề này.

Điều 21. Thông tintrên Chứng minc quân nhân chuyên nghiệp, công nhân với viên chức quốc phòng; Thẻhạ sĩ quan liêu, binh sĩ tại ngũ

1. Mặt trước Chứng minh quân nhânchuyên nghiệp, công nhân cùng viên chức quốc phòng

a) Số: Gồm 12 chữ số dụng cụ vào hệthống cai quản dữ liệu;

b) Họ tên: Ghi họ, chữ đệm, thương hiệu theogiấy knhị sinch, chữ in hoa, đủ dấu;

c) Ngày, mon, năm sinh: Ghi theo giấykhai sinh;

d) Đơn vị cấp: Tên đơn vị trực ở trong BộQuốc phòng;

đ) Ngày, tháng, năm cấp: Ghi ngày,mon, năm cấp Chứng minh;

e) Ảnh: Quy định trên Điểm c Khoản 1 Điều4 Thông tư này;

g) Hạn sử dụng: Quy định tại Điều 5 Nghị định số 59/2016/NĐ-CPhường.

2. Mặt sau Chứng minh quân nhân chuyênnghiệp, người công nhân và viên chức quốc phòng

a) Quê quán: Ghi làng mạc, phường, thị trấn;huyện, quận, thị xóm, tỉnh thành nằm trong tỉnh; tỉnh, thành thị trực nằm trong Trungương;

b) Nơi hay trú: Ghi nơi ĐK hộkhẩu thường trú của gia đình; ngôi trường hợp chưa ĐK hộ khẩu thường xuyên trú thìghi theo hộ khẩu của bà xã, ông xã hoặc ba, mẹ, bạn nuôi chăm sóc hợp pháp; địa danhhành chủ yếu cấp cho xã ghi làng mạc, phiên bản, ấp, buôn bản trlàm việc lên; thị làng mạc, thành thị ghi số công ty,ngõ, ngỏng, mặt đường phố, phường trnghỉ ngơi lên;

c) Nhân dạng: Ghi chiều cao, đặc điểmriêng biệt phương pháp trên Điểm a Khoản 2 và Khoản 3 Điều 4 Thông tứ này;

đ) Nhóm máu: Quy định trên Điểm a Khoản1 Điều 4 Thông bốn này.

3. Mặt trước Thẻ hạ sĩ quan liêu, binh lực tạingũ

a) Số: Gồm 12 chữ số công cụ vào hệthống thống trị dữ liệu;

b) Họ tên: Ghi chúng ta, chữ đệm, tên theogiấy knhì sinc, chữ in hoa, đầy đủ dấu;

c) Đơn vị cấp: Tên đơn vị trung đoàn,binh đoàn và tương tự mang lại đơn vị chức năng trực ở trong Bộ Quốc phòng;

d) Ngày, mon, năm: Ghi ngày, tháng,năm cung cấp Thẻ;

đ) Ảnh: Quy định trên Điểm c Khoản 1 Điều4 Thông bốn này;

e) Hạn sử dụng: Quy định tại Khoản 2 Điều18 Thông tư này.

4. Mặt sau Thẻ hạ sĩ quan liêu, chiến binh tạingũ

a) Ngày, tháng,năm sinh: Ghi theo giấy knhị sinh;

b) Quê quán: Ghi làng, phường, thị trấn;thị xã, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; tỉnh, tỉnh thành trực nằm trong Trungương;

c) Nơi hay trú: Ghi địa điểm hay trúcủa gia đình; địa danh hành thiết yếu cấp cho xóm ghi xóm, bạn dạng, ấp, thôn trlàm việc lên; thị thôn,tỉnh thành ghi số đơn vị, ngõ, ngỏng, đường phố, phường trsinh sống lên;

d) Nhóm máu: Quy định tại Điểm a Khoản1 Điều 4 của Thông bốn này.

Chương IV

TRÌNHTỰ, THỦ TỤC CẤPhường LẦN ĐẦU, CẤPhường. ĐỔI, CẤP LẠI THẺ QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆPhường VÀ HẠ SĨQUAN, BINH SĨ DỰ BỊ

Điều 22. Thời hạn sửdụng

Thời hạn sử dụng từ thời điểm ngày, tháng, năm cấpThẻ đến lúc giải ngạch men hoặc tuyển chọn lựa chọn sang chính sách sĩ quan tiền dự bị.

Điều 23. Cấp thứ 1,cung cấp đổi, cung cấp lại

1. Cấp lần đầu tiên Thẻ quân nhân chuyênnghiệp và hạ sĩ quan liêu, binh lực dự bị được sắp xếp, biên chế vào đơn vị dự bị độngviên.

2. Cấp thay đổi, cấp lại Thẻ quân nhânchuyên nghiệp hóa cùng hạ sĩ quan, chiến binh dự bị được tiến hành nlỗi sau:

a) Cấp đổi Lúc được biên chế đến đơn vịdự tiêu cực viên không giống hoặc Thẻ bị hỏng hỏng;

b) Lúc đổi khác bọn họ, chữ đệm, thương hiệu khaisinh; ngày, mon, năm sinh; nơi thường trú hoặc đổi khác nhân dạng vì chưng bịthương tích, thẩm mỹ và làm đẹp, chỉnh hình;

c) Cấp lại Khi bị mất Thẻ.

Điều 24. Trình từ bỏ, thủtục cấp cho lần đầu, cấp cho thay đổi, cấp lại

1. Cấp thứ nhất Thẻ quân nhân chuyênnghiệp cùng hạ sĩ quan liêu, chiến binh dự bị

a) Cá nhân điền vào tờ knhì theo mẫu;

b) Ban Chỉ huy quân sự chiến lược cung cấp huyện thựchiện nay chụp ảnh, so sánh tờ knhị, làm cho thủ tục cung cấp Thẻ quân nhân siêng nghiệpvà hạ sĩ quan, chiến binh dự bị nằm trong quyền cai quản lý; report người dân có thẩm quyền cấpnguyên tắc tại Khoản 5 Điều 12 Thông tư này; xay màng bằng PVC, trả lại 1-1 vị; tổnghòa hợp report Sở Chỉ huy quân sự chiến lược tỉnh giấc, tỉnh thành trực thuộc Trung ương (sau đây gọichung là cấp tỉnh); thời hạn tiến hành không thật 10 ngày làm việc kể từ ngàyhoàn thiện thủ tục;

c) Bộ Chỉ huy quân sự cấp cho thức giấc kiểmtra vấn đề cấp cho Thẻ của đơn vị chức năng cung cấp dưới; tổng phù hợp con số, danh sách cấp Thẻ báocáo Quân quần thể cùng Cục Quân lực Bộ Tổng Ttê mê mưu trước ngày 31 tháng 12 từng năm.

2. Cấp thay đổi, cấp cho lại Thẻ quân nhânchuyên nghiệp cùng hạ sĩ quan liêu, binh sĩ dự bị

a) Trường vừa lòng cung cấp thay đổi hình thức tại Điểma Khoản 2 Điều 23 Thông tư này, cá thể điền vào tờ knhì theo mẫu mã với nộp về BanChỉ huy quân sự chiến lược cấp thị trấn điều khoản trên Điểm b Khoản 1 Điều này;

b) Trường thích hợp cung cấp thay đổi, cung cấp lại quy địnhtại Điểm c, b Khoản 2 Điều 23 Thông tứ này, cá thể tất cả 1-1 đề nghị cung cấp thay đổi, cấplại, chứng thực của Thủ trưởng đơn vị chức năng quản lý thẳng, điền vào tờ knhị theo mẫuvới nộp về Ban Chỉ huy quân sự chiến lược cấp huyện quy định trên Điểm b Khoản 1 Điều này;

c) Ban Chỉ huy quân sự chiến lược cấp cho huyện thựchiện tại trình tự, giấy tờ thủ tục cấp cho thay đổi, cấp cho lại hiện tượng tại Điểm b Khoản 1 Điều này.

Điều 25. Thông tintrên Thẻ quân nhân chuyên nghiệp và hạ sĩ quan tiền, chiến binh dự bị

1. Mặt trước Thẻ quân nhân siêng nghiệpdự bị

a) Số: Gồm 06 chữ số vị Ban Chỉ huyquân sự cấp huyện cai quản lý;

b) Họ tên: Ghi họ, chữ đệm, tên theogiấy knhì sinch, chữ in hoa, đủ dấu;

c) Giới tính:Ghi nam hoặc nữ;

d) Ngày, mon, năm sinh: Ghi theo giấyknhì sinh;

đ) Cấp bậc: Ghi level quân hàm hiệntại;

e) Chức vụ: Ghi dịch vụ hiện nay tại;

g) Ngày, tháng, năm: Ghi ngày, tháng,năm cấp cho Thẻ;

h) Ảnh: Quy định trên Điểm c Khoản 1 Điều4 Thông tư này.

2. Mặt sau Thẻ quân nhân chăm nghiệpdự bị

a) Đơn vị dự thụ động viên: Ghi ký kết hiệuquân sự được sắp xếp, biên chế đơn vị chức năng cấp cho c, d, e, f với tương đương;

b) Đơn vị lúc thôi ship hàng tại ngũ:Ghi ký hiệu quân sự chiến lược đơn vị chức năng trên thời khắc thôi Ship hàng tại ngũ cấp cho c, d, e, f vàtương đương;

c) thật sự chuyên nghiệp quân sự: Ghi theo quyếtđịnh về hưu, giải ngũ, chuyển ngành hoặc sau khi đào tạo và giảng dạy gửi loạichuyên nghiệp quân sự;

d) Nơi công tác hiện nay tại: Ghi tên cơquan liêu, tổ chức triển khai, đơn vị nơi công tác;

đ) Nơi hay trú: Ghi chỗ đăng ký hộkhẩu thường trú của gia đình; địa danh hành thiết yếu cấp làng ghi xóm, phiên bản, ấp, xãtrngơi nghỉ lên; thị xã, tỉnh thành ghi số đơn vị, ngõ, ngỏng, con đường phố, phường trnghỉ ngơi lên;

e) Số Chứng minch quần chúng. # hoặc Thẻ căncước công dân.

3. Mặt trước Thẻ hạ sĩ quan, binh sỹ dựbị

a) Số: Gồm 06 chữ số vày Ban Chỉ huyquân sự cung cấp thị xã quản ngại lý;

b) Họ tên: Ghi bọn họ, chữ đệm, tên theogiấy knhì sinch, chữ in hoa, đầy đủ dấu;

c) Giới tính:Ghi nam hoặc nữ;

d) Ngày, tháng, năm sinh: Ghi theo giấyknhị sinh;

đ) Cấp bậc: Ghi cấp độ quân hàm hiệntại;

e) Chức vụ: Ghi chuyên dụng cho hiện tại tại;

g) Ngày, mon, năm cấp: Ghi ngày,mon, năm cấp Thẻ;

h) Ảnh: Quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều4 Thông bốn này.

4. Mặt sau Thẻ hạ sĩ quan liêu, binh sĩ dựbị

a) Đơn vị dự thụ động viên: Ghi cam kết hiệuquân sự chiến lược được bố trí, biên chế đơn vị chức năng cung cấp c, d, e, f và tương đương;

b) Đơn vị Lúc xuất ngũ: Ghi cam kết hiệuquân sự chiến lược đơn vị chức năng cấp cho c, d, e, f và tương tự.

c) Chuyên nghiệp quân sự: Ghi theo quyếtđịnh phục viên hoặc sau khoản thời gian đào tạo gửi một số loại bài bản quân sự;

d) Nơi công tác hiện tại: Ghi thương hiệu cơquan lại, tổ chức, đơn vị chức năng khu vực công tác;

đ) Nơi hay trú: Ghi địa điểm hay trúcủa gia đình; địa danh hành bao gồm cấp thôn ghi từ buôn bản, bản, ấp, làng mạc trngơi nghỉ lên; thịthôn, tỉnh thành ghi trường đoản cú số đơn vị, ngõ, ngách, mặt đường phố, phường trsinh sống lên;

e) Số Chứng minh dân chúng hoặc Thẻ căncước công dân.

Chương V

TRÁCHNHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 26. Trách rưới nhiệmcủa phòng ban, đơn vị, tổ chức cùng cá nhân

1. Cơ quan tiền công dụng của Sở Quốc phòng

a) Cục Cán cỗ Tổng cục Chính trị chịutrách rưới nhiệm sản xuất hệ thống đại lý tài liệu quản lý, bảo đảm ngân sách, các đại lý vậtchất, lập chiến lược in phôi mẫu, màng bằng PVC, sổ ĐK cấp cho, làm chủ, thực hiện Giấychứng minh sĩ quan; Thẻ sĩ quan dự bị;

b) Cục Quân lực Bộ Tổng Tsay đắm mưu chịutrách nhiệm thiết kế hệ thống cửa hàng dữ liệu quản lý, bảo đảm an toàn chi phí, cơ sở vậtchất, lập planer in phôi mẫu, màng PVC, sổ đăng ký cấp, quản lý, áp dụng Chứngminch quân nhân bài bản, công nhân cùng viên chức quốc phòng; Thẻ hạ sĩquan, chiến binh trên ngũ; Thẻ quân nhân chuyên nghiệp hóa với hạ sĩ quan, binh sỹ dự bị;

c) Cục Bảo vệ bình an Quân nhóm Tổng cụcChính trị Chịu đựng trách rưới nhiệm khảo sát, xác minch lúc phân phát hiện tại cá thể, phòng ban,đơn vị với tổ chức tương quan gồm tín hiệu phạm luật các bước bảo mật thi công inphôi chủng loại Chứng minc và Thẻ;

d) Cục Tài thiết yếu Sở Quốc chống bảo đảmngân sách quốc chống thường xuyên mỗi năm nhằm tiến hành nhiệm vụ cấp cho, thống trị,sử dụng Chứng minh với Thẻ;

đ) Cục Quân y Sở Quốc chống lãnh đạo cơquan quân y cung cấp hiệu quả đội ngày tiết nhằm ghi vào Giấy minh chứng sĩ quan lại, Chứngminc quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; Thẻ hạ sĩquan lại, chiến binh tại ngũ;

e) Văn uống chống Bộ Quốc chống đảm bảo convệt, lãnh đạo ban ngành bảo mật lưu trữ triển khai quản lý, đóng vệt Chứng minc vàThẻ đúng pháp luật.

2. Đối cùng với cá nhân

a) Sĩ quan bao gồm trách nhiệm làm chủ, sửdụng Giấy minh chứng đúng mục đích hình thức trên Điểm b Khoản 2Điều 1 Nghị định số 130/2008/NĐ-CP; Lúc xuất chình ảnh ra nước ngoài phải kê Giấyminh chứng sĩ quan trên đơn vị chức năng cai quản lý;

b) Quân nhân chuyên nghiệp hóa, công nhânvới viên chức quốc chống gồm trách nát nhiệm quản lý, áp dụng Chứng minc đúng mụcđích lao lý tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 59/2016/NĐ-CP;

c) Hạ sĩ quan liêu, chiến binh trên ngũ; sĩquan lại dự bị; quân nhân bài bản và hạ sĩ quan tiền, binh sĩ dự bị gồm trách nhiệmcai quản, thực hiện Thẻ đúng mục tiêu hiện tượng tại Khoản 2 Điều 3 Thông tứ này; xuấttrình Thẻ theo đòi hỏi của cơ quan, đơn vị, tổ chức triển khai với cá thể tất cả thẩm quyền;lúc xuất cảnh ra quốc tế không được với theo Thẻ.

3. Các ban ngành, tổ chức cùng cá thể cótrách nát nhiệm tính toán, phân phát hiện nay, đề đạt cho những đơn vị quân team hoặc cơ quanbên nước có thđộ ẩm quyền về gần như vi phạm luật trong việc quản lý, thực hiện Chứng minhvà Thẻ.

Điều 27. Xử lý vi phạm

1. Sĩ quan lại tại ngũ cùng sĩ quan dự bị;quân nhân chuyên nghiệp tại ngũ với quân nhân chuyên nghiệp hóa dự bị; người công nhân vàviên chức quốc phòng; hạ sĩ quan liêu, binh sỹ trên ngũ và hạ sĩ quan, binh sĩ dự bịsử dụng Chứng minh với Thẻ không đúng mục tiêu, tùy thuộc vào cường độ vi phạm luật bị giải pháp xử lý kỷ luậthoặc bị tầm nã cứu giúp trách nát nhiệm hình sự theo chế độ của luật pháp.

2. Đối tượng ko nằm trong lao lý trên Khoản1 Điều này còn có hành vi vi phạm vào vấn đề áp dụng Chứng minc cùng Thẻ, tùy theo mứcđộ vi phạm bị giải pháp xử lý hành động hành bao gồm hoặc tróc nã cứu giúp trách nát nhiệm hình sự theohình thức của pháp luật.

Điều 28. Hiệu lực thihành

1. Thông tư này có hiệu lực thực hành kểtừ ngày 15 tháng 02 năm 2017.

2. Thông bốn này sửa chữa Thông tư số21/2009/TT-BQPhường ngày 18 mon 5 năm 2009 của Sở trưởng Sở Quốc chống quy địnhchi tiết và chỉ dẫn triển khai Nghị định 130/2008/NĐ-CPhường. ngày 19 tháng 12 năm2008 của nhà nước về Giấy chứng minh sĩ quan lại Quân nhóm nhân dân; Quyết định số1973/2000/QĐ-BQPhường ngày 18 mon 9 năm 2000 của Bộ Quốc chống về Chứng nhấn quânnhân; Quyết định số 69/2004/QĐ-BQP ngày 20 tháng 5 năm 2004 của Bộ trưởng Sở Quốcchống về Thẻ sĩ quan tiền dự bị với Quyết định số 916/QĐ-TM ngày 201/05 năm 2015của Tổng Ttê mê mưu trưởng về Giấy chứng nhận quân nhân dự bị.

Điều 29. Trách nát nhiệm thihành

Tổng Tđắm say mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cụcChính trị, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chức năng Chịu đựng trách nát nhiệm triển khai Thông tưnày.

Nơi nhận: - Ban Thường vụ QUTW5; - Các đồng minh Thứ trưởng BQP; - Vnạp năng lượng chống Chính phủ; - Các đơn vị trực nằm trong BQP; - Cục Kiểm tra vnạp năng lượng bạn dạng QPPL/Bộ Tư pháp; - C13, C37, C41, C85, C87; - C56 (PQSCS, PĐV); - Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ; - Cổng TTĐT Sở Quốc phòng; - C20 (CVPhường., PC, BTK); - Lưu VT, NCTH; Th98.

BỘ TRƯỞNG Đại tướng mạo Ngô Xuân Lịch

PHỤLỤC

MẪU THẺ, TỜ KHAI CẤPhường CHỨNG MINH, THẺ VÀ SỔ ĐĂNG KÝ(Ban hành hẳn nhiên theo Thông tư số 218/2016/TT-BQPhường ngày 27 mon 12 nămnăm 2016 của Bộ trưởng Sở Quốc Phòng)

Mẫu 1. Thẻ hạ sĩ quan lại, binh sỹ tạingũ.

Mẫu 2. Thẻ sĩ quan liêu dự bị.

Mẫu 3. Thẻ quân nhân chuyên nghiệp dựbị.

Mẫu 4. Thẻ hạ sĩ quan, binh lực dự bị.

Mẫu M1a. Tờ knhì cung cấp lần đầu Giấy chứngminh sĩ quan tiền.

Mẫu M1b. Tờ khai cung cấp trước tiên Chứngminch quân nhân chuyên nghiệp, công nhân với viên chức quốc chống.

Mẫu M2a. Tờ khai cấp cho đổi, cung cấp lại Giấychứng tỏ sĩ quan lại.

Mẫu M2b. Tờ knhì cấp cho đổi, cung cấp lại Chứngminh quân nhân chuyên nghiệp, người công nhân cùng viên chức quốc phòng.

Mẫu M3a. Tờ knhị cung cấp Thẻ hạ sĩ quan,binh sỹ tại ngũ.

Mẫu M3b. Tờ knhì cung cấp Thẻ sĩ quan tiền dự bị.

Mẫu M3c. Tờ khai cung cấp Thẻ quân nhânbài bản cùng hạ sĩ quan lại, binh sĩ dự bị.

Mẫu sổ ĐK cung cấp Giấy chứng tỏ sĩquan cùng Thẻ sĩ quan lại dự bị.

See more: Có Nên Mua Điện Thoại Ở 8Xmobile, 8X Mobile Lừa Đảo

Mẫu sổ đăng ký cấp cho Chứng minch quânnhân bài bản, công nhân với viên chức quốc phòng; Thẻ hạ sĩ quan, binch sĩtrên ngũ.