Bộ icon win 10

Windows 10 File Explorer vẫn nhận ra các hình tượng Fluent bắt đầu và một tính năng được cải thiện cùng với kênh Dev Build 21343. Các thỏng mục người tiêu dùng cấp cho cao nhất nhỏng Desktop, Documents, Downloads cùng Pictures tất cả những hình tượng bắt đầu. File Explorer cũng đều có một tính năng mới.

*
" data-image-caption="Windows 10 build 21343 cùng với File Explorer phong thái Fluent mới

" data-medium-file="https://i0.wp.com/cachtrongrausach.vn/wp-content/uploads/2021/03/Windows-10-File-explorer-new-icons.png?fit=300%2C200&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/cachtrongrausach.vn/wp-content/uploads/2021/03/Windows-10-File-explorer-new-icons.png?fit=640%2C428&ssl=1" loading="lazy" class="size-full wp-image-5561" src="https://i0.wp.com/cachtrongrausach.vn/wp-content/uploads/2021/03/Windows-10-File-explorer-new-icons.png?resize=640%2C427&ssl=1" alt="" width="640" height="427" srcset="https://i0.wp.com/cachtrongrausach.vn/wp-content/uploads/2021/03/Windows-10-File-explorer-new-icons.png?w=1240&ssl=1 1240w, https://i0.wp.com/cachtrongrausach.vn/wp-content/uploads/2021/03/Windows-10-File-explorer-new-icons.png?resize=300%2C200&ssl=1 300w, https://i0.wp.com/cachtrongrausach.vn/wp-content/uploads/2021/03/Windows-10-File-explorer-new-icons.png?resize=1024%2C684&ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/cachtrongrausach.vn/wp-content/uploads/2021/03/Windows-10-File-explorer-new-icons.png?resize=768%2C513&ssl=1 768w, https://i0.wp.com/cachtrongrausach.vn/wp-content/uploads/2021/03/Windows-10-File-explorer-new-icons.png?resize=600%2C401&ssl=1 600w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" data-recalc-dims="1" />Windows 10 build 21343 cùng với File Explorer phong cách Fluent mới

Chi ngày tiết bản dựng Windows 10 build 21343 coi tại đây

Ở bài viết này Tin Học Đồng Tháp xin khuyên bảo bạn với cỗ biểu tượng Fluent mới cùng File Explorer từ bỏ bản dựng tự kênh DEV lên phiên bạn dạng Windows 10 chấp nhận bây giờ mà không cần phải mua bạn dạng DEV giỏi ngóng bạn dạng chế tạo Windows 10 21H2 reviews .

Bộ icon win 10

2x" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://i1.wp.com/cachtrongrausach.vn/wp-content/uploads/2021/03/Pictures-Folder
2x.png?fit=640%2C545&ssl=1" loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-5562" src="https://i1.wp.com/cachtrongrausach.vn/wp-content/uploads/2021/03/Pictures-Folder


See more: Nên Dùng Gói Cước Internet Nào Cho Gia Đình, Hộ Gia Đình Nên Sử Dụng Cước Internet Nào

2x.png?resize=300%2C255&ssl=1 300w, https://i1.wp.com/cachtrongrausach.vn/wp-content/uploads/2021/03/Pictures-Folder


See more: Acc Battleground Miễn Phí - #Top1 : Share Acc Pubg Pc Miễn Phí 2020

2x.png?resize=768%2C654&ssl=1 768w, https://i1.wp.com/cachtrongrausach.vn/wp-content/uploads/2021/03/Pictures-Folder