Enthalpy và entropy là gì

Các sự khác biệt chính giữa entanpy và entropy là enthalpy là sự truyền nhiệt diễn ra trong một áp suất không đổi trong khi entropy đưa ra ý tưởng về tính ngẫu nhiên của một hệ thống.

You watching: Enthalpy và entropy là gì

Bạn đang xem: Enthalpy và entropy là gìBạn đang xem: Enthalpy và entropy là gì

Đối với mục đích nghiên cứu trong hóa học, chúng tôi chia vũ trụ thành hai như một hệ thống và xung quanh. Bất cứ lúc nào, phần chúng ta sẽ nghiên cứu là hệ thống, và phần còn lại là xung quanh. Enthalpy và entropy là hai thuật ngữ mô tả các phản ứng diễn ra trong một hệ thống và xung quanh. Cả entanpy và entropy đều là các hàm trạng thái nhiệt động.

See more: Top 7 Game Miễn Phí Trên Steam 2018, Những Tựa Game Hay Miễn Phí Trên Pc 2018 (P

NỘI DUNG

1. Tổng quan và sự khác biệt chính2. Entanpi là gì3. Entropy là gì4. So sánh cạnh nhau - Enthalpy vs Entropy ở dạng bảng5. Tóm tắt

Entanpi là gì?


*

Hình 01: Mối quan hệ giữa thay đổi Enthalpy và thay đổi pha

2 giờ2 (g) + O2 (g) → 2H2O (g); ∆H = -483,7 kJ

2 giờ2 (g) + O2 (g) → 2H2O (l); ∆H = -571,7 kJ

Entropy là gì?

Một số điều xảy ra tự phát, một số khác thì không. Ví dụ, nhiệt sẽ truyền từ cơ thể nóng sang nơi lạnh hơn, nhưng chúng ta không thể quan sát điều ngược lại mặc dù nó không cachtrongrausach.vn phạm cachtrongrausach.vnệc bảo tồn quy tắc năng lượng. Khi một sự thay đổi xảy ra, tổng năng lượng không đổi nhưng được phân chia khác nhau. Chúng ta có thể xác định hướng thay đổi bằng cách phân phối năng lượng. Một sự thay đổi là tự phát nếu nó dẫn đến sự ngẫu nhiên và hỗn loạn lớn hơn trong toàn bộ vũ trụ. Chúng ta có thể đo lường mức độ hỗn loạn, ngẫu nhiên hoặc phân tán năng lượng bằng chức năng trạng thái; chúng tôi đặt tên nó là entropy.

See more: Tải Phần Mềm Access 2003 Miễn Phí, Download Microsoft Office 2003


*

Hình 02: Sơ đồ hiển thị Thay đổi Entropy với truyền nhiệt

DS = dq / T

Sự khác biệt giữa Enthalpy và Entropy là gì?


*

Tóm tắt - Enthalpy vs Entropy

Enthalpy và entropy là các thuật ngữ nhiệt động mà chúng ta thường sử dụng với các phản ứng hóa học. Sự khác biệt chính giữa entanpy và entropy là entanpy là sự truyền nhiệt diễn ra trong một áp suất không đổi trong khi entropy đưa ra ý tưởng về tính ngẫu nhiên của một hệ thống.

Tài liệu tham khảo:

1. Thư cachtrongrausach.vnện. Câm Enthalpy. Hóa học LibreTexts, Quỹ khoa học quốc gia, ngày 26 tháng 11 năm 2018. Có sẵn tại đây 2. Drake, Gordon W.F. "Sự hỗn loạn." Encyclopædia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc., ngày 7 tháng 6 năm 2018. Có sẵn tại đây