Giải mã file bị mã hóa

Vào trung tuần tháng 4-năm nhâm thìn, một biến hóa thể ransomware new là CryptXXX vẫn khiến cho nhiều người bị mã hóa tài liệu, mất không còn tài liệu đặc biệt quan trọng.

You watching: Giải mã file bị mã hóa

Và hôm nay những đơn vị phân tích bảo mật thông tin của Kaspersky Lab nghiên cứu và phân tích ra giải pháp giải thuật các tệp tin tài liệu bị mã hóa vì ransomwareCryptXXXnày. Để giải mã các tệp tin tài liệu bị mã hóa do ransomware chúng ta dùng công cụRannohDecryptorcủa Kaspersky.

Công cụRannohDecryptor cung ứng giải thuật những ransomware sau:Trojan-Ransom.Win32.Rannoh, Trojan-Ransom.Win32.AutoIt, Trojan-Ransom.Win32.Fury, Trojan-Ransom.Win32.Crybola, Trojan-Ransom.Win32.Cryakl hay Trojan-Ransom.Win32.CryptXXX

Cách nhận thấy tệp tin dữ liệu bên trên đồ vật bị mã hóa vì chưng một trong những ransomware trên là:

- Trojan-Ransom.Win32.Rannoh: tên tệp tin với đuôi tệp tin sẽ bị thay đổi theo dạng:locked-..

- Trojan-Ransom.Win32.Cryakl:đuôi CRYPTENDBLACKDC đã tự động thêm vào cuối tên tệp tin.

- Trojan-Ransom.Win32.AutoIt: đuôi tệp tin sẽ đổi theo dạng:
_..

Ví dụ: baogia_cachtrongrausach.vn
tin nhắn.com.JOANKFF

- Trojan-Ransom.Win32.CryptXXX:đuôi file sẽ đổi theo dạng: .crypt.

Nếu dữ liệu trang bị các bạn bị mã hóa và tên file hoặc đuôi tệp tin bị thay đổi một trong các dạng bên trên thì bạn cũng có thể cần sử dụng công cụRannohDecryptorcủaKaspersky để giải mã đem lại dữ liệu đặc trưng.

Hướng dẫn lời giải tệp tin tài liệu bị mã hóa bởi vì virus ransomware:

1. TảiRannohDecryptor trên đây.

2. Chạy fileRannohDecryptor.exe pháo trên thứ bị mã hóa dữ liệu.

See more: Top #1 Tải Game Đánh Nhau Miễn Phí, Kung Fu Do Fighting

3. Trên cửa sổRannohDecryptorchọnStart scan

*

4. Chỉ băng thông đến tệp tin bị mã hóa với tệp tin chưa bị mã hóa.Nếu tệp tin bị mã háo vì Trojan-Ransom.Win32.CryptXXX, hãy chỉ đến tệp tin Khủng gồm dung lượng lớn số 1.

5. Đợi đến lúc file được tìm kiếm thấy với giải mã thành công.

6. Khởi đụng lại máy tính ví như buộc phải.

7. Để xóa các file bị mã hóa mang tên dạnglocked-.sau thời điểm mã giải thuật thành công xuất sắc, thì chọn vào dòng: Delete encrypted files after decryption.

See more: Nơi Bán Trẻ Măng Và Miễn Phí (Since You’Ve Been Gone), “Trẻ Măng Và Miễn Phí”

Lưu ý: Nếu file bị mã hóa vì chưng Trojan-Ransom.Win32.Cryakl, giải pháp vẫn giữ tệp tin vẫn giải mã cùng với đuôi: .decryptedKLR.đuôi_file_gốc_khi_chưa_bị_mã_hóa. Nếu các bạn lựa chọn mẫu Delete encrypted files after decryption, file vẫn lời giải sẽ được giữ cùng với thương hiệu nơi bắt đầu như khi chưa bị mã hóa.