đây là những ứng dụng gọi và nhắn tin miễn phí quốc tế không giới hạn qua wi

1: https://globfone.com/call-phone/ trang này từng ngày Hotline được 1 cuộc thời hạn 1 phút 5 giây

2: https://www.poptox.com/

3: https://call2friends.com/

4: https://ievaphone.com/

5: https://www.zlookup.com/ trang này từng ngày được điện thoại tư vấn 2 cuộc, mỗi cuộc 58s

6: https://www.sendatext.co/ 

7: https://www.letsbrik.co/

8. https://www.letsbrik.co/ trang này 4 cuộc Call hàng ngày, từng cuộc Hotline kéo dài 44s

Có 1 số trang ko gọi đc hoặc số lượng giới hạn thời gian Điện thoại tư vấn, các bạn vào những trang, cần sử dụng đc trang làm sao thì cần sử dụng nhé!