Nhận rp miễn phí

*

Chi tiết:

Mốc quy đổiRP cơ bản RP tặng thêm(từ sự kiện quy đổi)Tổng RP nhận được(RP cơ bản + RP tặng thêm)
40402464 (60%)
10010060160 (60%)
200210120330 (60%)
400425240665 (60%)
100010706001670 (60%)
2000220012003400 (60%)
4000(QR PayATMiBanking)440024006800 (60%)

Ngoài ra, bạn cũng có thể nhận ưu đãi 60% giá trị RP này bằng cách nạp RP qua SMS:

Chi tiết:

Mốc RPRP cơ bản RP tặng thêm(từ sự kiện quy đổi)Tổng RP nhận được(RP cơ bản + RP tặng thêm)
20.000 VND321951 (60%)
50.000 VND8048128 (60%)
100.000 VND16896264 (60%)
200.000 VND340192532 (60%)
500.000 VND8564801336 (60%)

Lưu ý trước khi quy đổi: 

Quy đổi không tích lũy, bạn chọn mốc quy đổi nào sẽ nhận được RP khuyến mãi của mốc đó, bạn sẽ có TỔNG CỘNG 3 LẦN nhận khuyến mãi khi quy đổi RP.

You watching: Nhận rp miễn phí

Các mốc quy đổi KHÔNG cộng dồn với nhau. Ví dụ: nếu lần đầu tiên bạn quy đổi ngay lập tức 2000 RP, bạn được 1200 RP tặng thêm của mốc đó (tổng cộng là 3400 RP), đến lần thứ 2 bạn quy đổi 1000 RP bạn sẽ được tặng thêm 600 RP tổng cộng 1670 RP cho lần đó.Quy đổi dưới 40 RP, dĩ nhiên là bạn không nhận được RP khuyến mãi và lần quy đổi đó vẫn sẽ bị tính vào số lần tham gia sự kiện. Ví dụ: Lần đầu bạn quy đổi 5 RP, bạn sẽ không nhận được RP khuyến mại và số lần tham gia sự kiện bị giảm còn 2.

See more: Boom Online - Crazy Arcade

Có thể nhận cả 3 lần khuyến mãi trên một mốc quy đổi. Ví dụ: Bạn quy đổi 3 lần 2000 RP thì bạn sẽ nhận được tương ứng 3 lần 3400 RP, nhưng sau 3 lần quy đổi, bạn sẽ không nhận khuyến mãi ở bất kì mốc nào nữa.

See more: 10+ Dịch Vụ Lưu Trữ Đám Mây Miễn Phí Tốt Nhất Bạn Nên Biết, Top Dịch Vụ Lưu Trữ Đám Mây Tốt Nhất 2021

RP thưởng thêm từ hệ thống khi quy đổi sẽ không được tính vào chương trình khuyến mãi.

*
*